Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Đề bài

Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp

Tình huống

Cách bảo vệ

Loài rùa biển đang bị săn lùng, khai thác lấy mai để làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ loài rùa biển như thế nào ?

 

Rừng ngập mặn là nơi sinh sống của ấu trùng tôm và cua biển con nhưng diện tích rừng ngập mặn đang bị thu hẹp dần. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn giống của và tôm biển.

 

Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật chảy theo các dòng sông từ đất liền ra biển, chúng ta phải làm gì để nguồn nước biển không bị ô nhiễm

 

Hằng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày làm sạch bãi biển, theo em tác dụng của hoạt động đó là gì

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bảo vệ hệ sinh thái biển

Lời giải chi tiết

Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp

Tình huống

Cách bảo vệ

Loài rùa biển đang bị săn lùng, khai thác lấy mai để làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ loài rùa biển như thế nào?

Ngăn cấm săn bắt rùa biển.

Bảo vệ môi trường bãi cát nơi rùa biển làm tổ

Rừng ngập mặn là nơi sinh sống của ấu trùng tôm và cua biển con  nhưng diện tích rừng ngập mặn đang bị thu hẹp dần. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn giống của và tôm biển

Đẩy mạnh trồng và bảo vệ rừng ngập mặn

Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật chảy theo các dòng sông từ đất liền ra biển, chúng ta phải làm gì để nguồn nước biển không bị ô nhiễm

Hạn chế thải rác ra các dòng sông.

Xử lí rác thải trước khi thải ra môi trường và trục vớt, xử lí rác thải ngoài môi trường

Hằng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày làm sạch bãi biển, theo em tác dụng của hoạt động đó là gì

Tác dụng của hoạt động này giúp chúng ta bảo vệ môi trường biển tốt hơn và nâng cao ý thức của người dân.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close