Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

Khái niệm

Định nghĩa

Ví dụ minh họa

Quần thể

 

 

Quần xã

 

 

Cân bằng sinh học

 

 

Hệ sinh thái

 

 

Chuỗi thức ăn

 

 

Lưới thức ăn

 

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close