Hãy trả lời các câu hỏi sau: Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và cây trồng theo những hướng nào? Tại sao?

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và cây trồng theo những hướng nào? Tại sao?

- Tại sao người ta lại sử dụng ít phương pháp gây đột biến trong chọn giống vật nuôi?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống

Lời giải chi tiết

* Người ta sử dụng các thể đột biến nhân tạo vi sinh vật theo các hướng:

- Chọn ra các thể đột biến có hoạt tính cao

- Chọn các thể đột biến sinh trường mạnh để tạo ra sinh khối lớn ở nấm men và vi khuẩn

- Chọn các thể đột biến giảm sức sống, không còn khả năng gây bệnh để sản xuất vacxin

* Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống cây trồng theo các hướng

- Chọn các giống đột biến rút ngắn thời gian sinh trưởng.

- Tăng năng suất và chất lượng

- Chống sâu bệnh chống chịu được với các điều kiện bất lợi

=> Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và cây trồng theo các hướng đó nhằm mục đích nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao

+ Người ta ít sử dụng phương pháp đột biến trong chọn giống vật nuôi vì động vật bậc cao cơ quan sinh sản nằm sâu bên trong cơ thể, khó áp dụng. Cơ thể động vật bậc cao có quá trình tiến hóa lâu dài để hoàn thiện các cơ quan, hệ thần kinh phát triển nên thể đột biến thường có sức sống yếu và gây chết => nên không có ý nghĩa trong chọn giống.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close