Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau - Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

Đề bài

Quan sát hai sơ đồ hình 28.2 a, b. Hãy trả lời các câu hỏi sau

- Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đồ 28.2b ở điểm nào?

- Tại sao trẻ sinh đôi cùng trứng đều là nam hoặc đều là nữ?

- Đồng sinh khác trứng là gì? Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác nhau về giới tính hay không? Tại sao?

- Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Nghiên cứu trẻ đồng sinh

Lời giải chi tiết

Sơ đồ a: 1 Trứng kết hợp với 1 tinh trùng tạo thành 1 hợp tử sau đó tách ra thành 2 phôi

Sơ đồ b: 2 trứng kết hợp với 2 tinh trùng tạo thành 2 hợp tử và phát triển thành 2 phôi riêng biệt 

+ Đồng sinh cùng trứng là những đứa trẻ được sinh ra từ một hợp tử ban đầu do đó có cùng kiểu gen nên bao giờ cũng cùng giới.

+ Đồng sinh khác trứng là trường hợp đồng sinh mà những đứa trẻ sinh được sinh ra từ các hợp tử khác nhau.

+ Những đứa trẻ sinh khác trứng khác nhau có thể cùng giới hoặc khác giới. Vì những đứa trẻ đồng sinh khác trứng được sinh từ các trứng và tinh trùng khác nhau nên kiểu gen của chúng không giống nhau

+ Đồng sinh cùng trứng và khác trứng là khác nhau cơ bản là ở nguồn gốc của phôi là từ một hay nhiều hợp tử khác nhau.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close