Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Đề bài

Quan sát hình 8.5 và cho biết các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Cấu trúc của NST

Lời giải chi tiết

Hình 8.5 mô tả cấu trúc của nhiễm sắc thể đang ở kì giữa của quá trình phân bào

- Số 1: Hai nhiễm sắc tử chị em hay hai crômatit được sinh ra do quá trình tự nhân đôi.

- Số 2: Tâm động còn gọi là eo thứ nhất.                   

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close