Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Đề bài

Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các biện pháp tạo ưu thế lai

Lời giải chi tiết

Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

Không dùng con lai kinh tế để làm giống là vì:

Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ hợp lại với nhau tạo thể đồng hợp lặn → các tính trạng có hại sẽ được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của các thế hệ tiếp theo.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close