Hãy trả lời các câu hỏi sau: Tại sao khi thấm vào tế bào, một số hóa chất lại gây ra đột biến gen? Trên cơ sở nào mà người ta hy vọng có thể gây ra những đột biến gen theo ý muốn?

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao khi thấm vào tế bào, một số hóa chất lại gây ra đột biến gen? Trên cơ sở nào mà người ta hy vọng có thể gây ra những đột biến gen theo ý muốn?

- Tại sao khi dùng cônsixin có thể gây ra các thể đa bội?

- Người ta đã dùng tác nhân hóa học nào để tạo ta các đột biến bằng các phương pháp nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Gây đột biến bằng tác nhân hóa học

Lời giải chi tiết

+ Một số hóa chất khi thấm vào tế bào sẽ tác động trực tiếp đến ADN gây ra hiện tượng thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác, gây mất hoặc thêm cặp nucleotit → đột biến gen.

Người ta hi vọng có thể tạo ra các đột biến theo ý muốn vì có những loại hóa chất chỉ tác động đến các nucleotit xác định điều này hứa hẹn sẽ đem đến những đột biến theo ý muốn.

+ Cônsixin cản trở sự hình thành của thoi phân bào làm cho NST không phân li → rối loạn phân bào, phát sinh đột biến số lượng NST.

+ Gây đột biến bằng các tác nhân hóa học bằng cách: ngâm hạt khô hay hạt nảy mầm tại những thời điểm nhất định, tiêm hóa chất vào bầu nhụy, quấn bông có tẩm hóa chất vào các đỉnh sinh trưởng của thân hoặc chồi. Đối với vật nuôi, có thể cho hóa chất tác động đến tinh hoàn hoặc buồng trứng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close