Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Đề bài

Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đột biến thường phá vỡ sự cân bằng và gây hại cho bản thân sinh vật, nhưng cũng có những đột biến có lợi cho sinh vật và con người.

Lời giải chi tiết

Hình 21.2, 21.3 là đột biến gen có hại.

Hình 21.4 là đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và cả con người.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close