Quan sát hình 1.2 SGK và nêu nhận xét về từng cặp tính trạng đem lai?

Quan sát hình 1.2 SGK và nêu nhận xét về từng cặp tính trạng đem lai?

Đề bài

Quan sát hình 1.2 SGK và nêu nhận xét về từng cặp tính trạng đem lai

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu của Menđen là lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng bố mẹ.

Lời giải chi tiết

Hình 1.2 cho ta thấy 7 cặp tính trạng tương phản được Menđen nghiên cứu ở đậu Hà Lan

Mỗi cặp tính trạng đem lai đều có hai trạng thái tương phản và trái ngược nhau trong cùng 1 loại tính trạng 
+ Loại tính trạng hình dáng hạt: trơn - nhăn; vàng - xanh; vỏ xám - vỏ trắng
+ Loại tính trạng về quả: không có ngấn - có ngấn; lục - vàng
+ Loại tính trạng về thân: hoa và quả ở trên thân - hoa và quả ở trên ngọn; thân cao - thân thấp;...

HocTot.Nam.Name.Vn


 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close