Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó?

Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó?

Đề bài

- Theo em, chúng ta cần làm gì để thực hiện và động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

- Hãy kể tên những hành động, những sự việc mà em biết đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Theo em cần làm gì để khắc phục những vi phạm đó?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường

Lời giải chi tiết

+ Để động viên những người khác cùng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường cần giới thiệu cho họ Luật bảo vệ môi trường, để có thể giúp họ hiểu và nắm chắc nội dung của Luật bảo vệ môi trường. Tuyên truyền để mọi người hiểu hậu quả của việc tàn phá môi trường, cùng thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

+ Những hành động và sự việc vi phạm Luật Bảo vệ môi trường và cách khắc phục.

Hành động làm suy thoái môi  trường

Cách khắc phục

Khai thác rừng bừa bãi

Trồng cây gây rừng , khai thác rừng hợp lí

Săn bắn động vật hoang dã

Xây dựng các khu rừng quốc gia để bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, lưu giữ những nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Cấm săn bắt động vật hoang dã

Đổ rác, xác động vật bừa bãi xuống sông

Đổ rác đúng nơi qui định...

Các nhà máy xả chất thải chưa xử lí xuống môi trường nước hoặc các chất thải độc hại ra ngoài môi trường

Xử lí các chất thải trước khi thải ra môi trường nước

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close