Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.

Môi trường

Nhân tố sinh thái

Ví dụ

Môi trường nước

 

 

Môi trường đất

 

 

Môi trường không khí

 

 

Môi trường sinh vật 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.

Lời giải chi tiết

Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.

Môi trường

Nhân tố sinh thái

Ví dụ

Môi trường nước

NTST hữu sinh

NTST vô sinh

+ Cá, tôm, cua, rận nước,

+ Nước, bùn đất, các chất khoáng.

Môi trường đất

NTST hữu sinh

NTST vô sinh

+ Giun đất, dế, trâu, bò, gà, cây cối,

+ Đất, đá, nước.

Môi trường không khí

NTST hữu sinh

NTST vô sinh

+ Sáo, bồ câu, chuồn chuồn,

+ Không khí.

Môi trường sinh vật 

NTST hữu sinh

NTST vô sinh

+ Vật chủ và vật kí sinh: giun sán, người, chó...

+ Thức ăn có ở vật chủ (nước, chất hữu cơ, chất vô cơ…)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close