Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết: Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội?

Đề bài

Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết:

- Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội?

- Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Nghiên cứu phả hệ

Lời giải chi tiết

+ P: Mắt nâu x Mắt đen → Fchỉ có mắt màu nâu.

F1: Mắt nâu x Mắt nâu → F2 mắt nâu hoặc đen.

→ Mắt nâu là tính trạng trội, mắt đen là tính trạng lặn

+ Trong 2 gia đình được lập phả hệ để nghiên cứu di truyền màu mắt ở F2 tính trạng mắt nâu và mắt đen biểu hiện ở cả nam và nữ, điều đó cho thấy gen quy định tính trạng này không nằm trên NST giới tính mà nằm trên NST thường.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close