Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Đề bài

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Ví dụ 1: Ở cây rau dừa nước: khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn; khúc thân mọc trên nước thì thân có đường kính lớn hơn hai khúc trên và ở mỗi đốt, một phần rễ biến dạng thành phao, lá cũng to hơn

Ví dụ 2: Cùng một giống su hào thuần chủng, nhưng cây trồng trong luống được tưới nước, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kĩ thuật thì có củ to hơn những củ ở những cây trồng ở luống không làm đúng quy trình kĩ thuật

Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi?

- Thường biến là gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường

Lời giải chi tiết

Từ các ví dụ ở phần trên ta thấy sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào hai yếu tố: kiểu gen và môi trường. Trong các yếu tố đó, yếu tố kiểu gen xem như không biến đổi.

Thường biến là những biến đổi kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close