Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Đề bài

Hiện tượng thoái hóa tự do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hiện tượng thoái hóa

Lời giải chi tiết

Thoái hóa giống biểu hiện như sau: các cá thể của các thế hệ tiếp có sức sống kém dần, phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết... bộc lộ các đặc điểm có hại như: bạch tạng, thân lùn, kết hạt ít…

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close