Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Đề bài

 Thảo luận:

- Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào?

- Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Bảng 60.2. Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Các biện pháp

Hiệu quả

1. Xây dựng để khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp

 

2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia…

 

3. Trồng rừng

 

4. Phòng cháy rừng

 

5. Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư.

 

6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

 

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ rừng

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Lời giải chi tiết

Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước: 

Trồng cây để ngăn cản gió bão, chống xói lở đê.

+ Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

- Hệ rễ của cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sống... góp phần tránh được hạn hán.

- Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưaa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.

- Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Bảng 60.2. Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng

Các biện pháp

Hiệu quả

1. Xây dựng để khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp

Hạn chế mức độ khai thác, không khai thác quá mức làm cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng.

2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…

Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh vật.

3. Trồng rừng

Góp phần phục hồi các hệ sinh thái bị thoái hóa, chống xói mòn và tăng nguồn nước.

4. Phòng cháy rừng

Góp phần bảo vệ rừng

5. Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh, định cư.

Bảo vệ rừng nhất là rừng đầu nguồn, hạn chế nạn chặt phá rừng

6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

Giảm áp lực sử dụng tài nguyên, thiên nhiên quá mức.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ rừng

Tuyên truyền để mọi người cùng tham gia, bảo vệ rừng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close