Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Đề bài

Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng - trơn      
Vàng - nhăn    
Xanh - trơn    
Xanh - nhăn  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

 

 • Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây

  Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây: Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …………………… các tính trạng hợp thành nó

 • Bài 1 trang 16 SGK Sinh học 9

  Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc...

 • Bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9. Biến dị tổ hợp là gi ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

 • Bài 3 trang 16 SGK Sinh học 9

  Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

 • Biến dị tổ hợp

  Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close