Hãy trả lời các câu hỏi sau: Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống khác nhau như thế nào?

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Chọn lọc hàng loạt một lần hoặc hai lần giống khác nhau như thế nào?

- Có hai giống lúa thuần chủng tạo ra đã lâu: giống lúa A bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng, giống lúa B có sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt ban đầu của hai giống nói trên? Cách tiến hành trên từng giống như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chọn lọc hàng loạt

Lời giải chi tiết

Giống nhau:

- Chọn lọc hàng loạt 1 lần và chọn lọc hàng loạt hai lần đều chọn lọc dựa vào đặc điểm kiểu hình 

- Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần đều tiến hành theo các bước sau:

+ Gieo trồng giống khởi đầu để chọn lọc ra các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc

+ Hạt của các cây ưu tú được thu hoạch chung và làm giống cho vụ sau

+ So sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu => đánh giá chất lượng của giống chọc lọc hàng loạt

Khác nhau:

     Chọn lọc hàng loạt 1 lần

Chọn lọc hàng loạt hai lần

Chỉ tiến hành chọn lọc trên giống khởi đầu 1 lần ở năm I

Tiến hành chọn lọc hàng loạt hai lần trên giống khởi đầu và giống chọn lọc một lần ở năm II

So sánh chất lượng giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm II

So sánh chất lượng giống chọn lọc hàng loạt với giống đối chứng và giống khởi đầu ở năm III

Áp dụng với những giống cây trồng mà giống khởi đầu  bắt đầu giảm độ đồng đều về các tính trạng 

Áp dụng với những giống khởi đầu bị thoái hóa nghiêm trọng về năng suất và chất lượng

Phương pháp tiến hành chọn lọc trên hai giống lúa: 

+ Giống lúa A chỉ mới bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng nên ta tiến hành phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần

+ Giống lúa B có sự sai khác rõ rệt giữa các cá thể về hai tính trạng => giống lúa B bị thoái hóa nghiêm trọng nên ta áp dụng biện pháp chọn lọc hàng loạt hai lần hoặc nhiều lần

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 1 trang 107 SGK Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 107 SGK Sinh học 9. Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lẩn được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hạp với loại đối tượng nào?

 • Bài 2 trang 107 SGK Sinh học 9

  Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành thế như nào? Có ưu, nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

 • Chọn lọc hàng loạt

  Nếu vật liệu (giống) khởi đầu có chất lượng quá thấp hay thoái hoá nghiêm trọng về năng suất và chất lượng, chọn lọc lần 1 chưa đạt yêu cầu thi tiếp tục chọn lọc lán 2 hoặc lần 3, 4... cho đến khi đạt yêu cầu.

 • Chọn lọc cá thể

  Chọn lọc cá thể phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với việc kiểm tra kiểu gen, đạt kết quà nhanh nhưng đòi hỏi theo dõi công phu và chặt chẽ.

 • Vai trò của chọn lọc trong chọn giống

  Trong quá trình lai tạo giống và chọn giống đột biến, nhiều biến dị tổ hợp, đột biến cần được đánh giá, chọn lọc qua nhiều thế hệ thì mới hi vọng trờ thành giống tốt, đáp ứng được yêu cầu cùa người sản xuất và tiêu dùng.

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close