Bài 3 trang 7 SGK Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

Đề bài

Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản".

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Ở người có các tính trạng tương phản như:

- Xét về độ thẳng của tóc, tóc thẳng và tóc xoăn là cặp tính trạng tương phản 

- Xét màu sắc da, da trắng và da đen là cặp tính trạng tương phản 

- Xét về độ dày của môi, môi dày và môi mỏng là cặp tính trạng tương phản 

- Xét về màu sắc của mắt, mắt đen và mắt nâu là cặp tính trạng tương phản 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close