Câu hỏi 2 trang 3 SGK Lịch sử và Địa lí 4

Em đang sống ở nơi nào trên đất nước ta.

Đề bài

Em đang sống ở nơi nào trên đất nước ta

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Em đang sống ở phương Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

close