Câu hỏi 1 trang 3 SGK Lịch sử và Địa lí 4

Em hãy xác định vị trí của nước ta trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Đề bài

Em hãy xác định vị trí của nước ta trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

Lời giải chi tiết

Vị trí của nước ta trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam:

close