Câu hỏi:

Thu gọn biểu thức \(\left( {x - 2} \right)\left( {3x + 1} \right) - \left( { - 3x + 2} \right)\left( {1 - x} \right)\) ta được:

  • A \(1\)              
  • B \( - 4\)                     
  • C \(2\)                   
  • D \(0\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân 2 đa thức sau đó rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( {x - 2} \right)\left( {3x + 1} \right) - \left( { - 3x + 2} \right)\left( {1 - x} \right)\\ = 3{x^2} + x - 6x - 2 - \left( { - 3x + 3{x^2} + 2 - 2x} \right)\\ = 3{x^2} - 5x - 2 - 3{x^2} + 5x - 2\\ =  - 4\end{array}\)

Chọn B.>> Học trực tuyến lớp 8 trên Nam.Name.Vn.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.