Bài 1 trang 26 SGK Sinh học 9

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Đề bài

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Tính đặc trưng của bộ NST

Lời giải chi tiết

* Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.

+ Số lượng NST của một số loài

Người            2n= 46; n=23

Tinh tinh        2n=48;  n= 24

Gà                 2n=78;  n= 39

Đậu Hà Lan    2n=14;  n=7

Ngô               2n=20;  n=10

+ Hình dạng đặc trưng như hình hạt, hình que và chữ V

* Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là lưỡng bội, kí hiệu 2n NST. Bộ NST trong giao tử chỉ chứa mỗi NST của cặp tương đồng được gọi là đơn bội, kí hiệu n NST.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close