Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Quảng cáo

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Trả lời:

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

Quảng cáo
Gửi bài tập - Có ngay lời giải