Câu 5 trang 21 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 5 trang 21 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây sao cho phù hợp:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close