Câu 1 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 20 Vở bài tập Địa lí 5

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động chính nào?

Trả lời:

Những hoạt động chính ngành lâm nghiệp: trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác.

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close