Câu 3 trang 38 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May

Hãy đọc bản vẽ cắt may váy em gái kiểu liền thân (h.34) và nêu rõ ý nghĩa của các nét vẽ được sử dụng ở bản vẽ này ?

Đề bài

Hãy đọc bản vẽ cắt may váy em gái kiểu liền thân (h.34) và nêu rõ ý nghĩa của các nét vẽ được sử dụng ở bản vẽ này?

Lời giải chi tiết

Nét vẽ đậm: Thể hiện đường bao của sản phẩm cắt may, đường may nhìn thấy.

- Nét liền mảnh: Thể hiện đường gióng, đường kích thước, đường phân chia các phần của sản phẩm, đường phụ thêm.

- Nét gạch chấm: Biểu diễn đường trục, chỗ gấp đôi của mảnh vải sẽ được cắt đối xứng.

- Nét đứt: Biểu diễn đường bao khuất không nhìn thấy, đường cắt, đường gấp một phần vải, thể hiện sự khác nhau về chi tiết của phần này với phần khác của sản phẩm.

- Nét lượn sóng: Thể hiện đường giới hạn của phần sản phẩm được vẽ.

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 6. Bản vẽ cắt may
list
close