Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Quảng cáo

Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ

Trả lời:

Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ

- Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

- Khóa

- Khóa chính

- Liên kết

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải