Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Quảng cáo

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Trả lời:

Chi phí phần cứng giảm do chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị CSDL.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải