Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Quảng cáo

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Trả lời:

- Ngăn chặn các truy cập không được phép;

- Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng;

- Đảm bảo thông tin không

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải