Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Đề bài

Nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu.

Lời giải chi tiết

Các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống gồm có :

- Chính sách và ý thức.

- Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng.

- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu.

- Lưu biên bản.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo