Báo cáo thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Thu hoạch

Đề bài

Sau khi quan sát tranh ảnh và các tiêu bản hiển vi hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 26 

Bảng 26: Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc 

Đối tượng

Mẫu quan sát

Kết quả

Dạng gốc

Dạng đột biến

Đột biến hình thái

Lông chuột

(màu sắc)

 

 

Người

(màu sắc)

 

 

Lá lúa

(màu sắc)

 

 

Thân bông hạt

(hình thái )

 

 

Đột biến NST

Dâu tằm

 

 

Hành tây

 

 

Hành ta

 

 

Dưa hấu

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tranh ảnh so sánh dạng gốc với dạng ban đầu

Lời giải chi tiết

Bảng 26 : Phân biệt dạng đột biến với dạng gốc 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close