Bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Giải phương trình:

Quảng cáo

Đề bài

Giải phương trình: 

\(\dfrac{{x + 2}}{{98}} + \dfrac{{x + 4}}{{96}} = \dfrac{{x + 6}}{{94}} + \dfrac{{x + 8}}{{92}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng hai vế với 2, biến đổi để xuất hiện nhân tử chung sau đó đưa về dạng phương trình tích.

Lời giải chi tiết

Vì:

\(\eqalign{
& 98 > 94 \Rightarrow {1 \over {98}} - {1 \over {94}} < 0 \cr
& 96 > 92 \Rightarrow {1 \over {96}} - {1 \over {92}} < 0 \cr
& \Rightarrow {1 \over {98}} + {1 \over {96}} - {1 \over {94}} - {1 \over {92}} \ne 0 \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=-100.\)

Nam.Name.Vn

Quảng cáo