Bài 7. Vương quốc Lào SBT Lịch sử 7 kết nối tri thức

Hãy xác định phương án đúng.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần A Bài tập 1

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 1 trang 26 SBT Lịch sử

Hãy xác định phương án đúng.

1.1. Cư dân sống trên đất Lào là

A. người Lào Thơng.

B. người Lào Lùm.

C. người Khơ-me.

D. người Lào Thơng và người Lào Lùm.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 39 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Từ xa xưa, ở Lào đã có người sinh sống, gọi là người Lào Thơng. Đến thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đất Lào, gọi là người Lào Lùm. Họ sinh sống hoà hợp với người Lào Thơng, hợp chung là người Lào.

=> Chọn D

1.2. Người thống nhất các mường Lào (1353), đặt tên nước là Lan Xang, mở ra thời kì phát triển thịnh vượng của Vương quốc Lào là

A. Pha Ngừm.

B. Khúm Bolom.

C. Giay-a-vác-man II. 

D. Giay-a-vác-man VII.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 39 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Năm 1353, một tộc trưởng người Lào là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các mường Lào. Lên ngôi vua và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).

=> Chọn A

1.3. Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian

A. thế kỉ X – XV.

B. thế kỉ XV – XVI.

C. thế kỉ XV – XVII.

D. thế kỉ XVI – XVIII.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 40 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng trong các thế kỉ XV – XVII.

=> Chọn C

1.4. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Vương quốc Lan Xang trong giai đoạn phát triển thịnh đạt?

A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

B. Đứng đầu vương quốc là vua, dưới vua có một phó vương và 7 quan đại thần kiêm tổng đốc 7 tỉnh.

C. Cuộc sống của cư dân sung túc, thanh bình.

D. Luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng nhưng cũng cương quyết chống lại sự xâm lược.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 1 trang 39 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Đứng đầu nhà nước là vua, dưới vua có một phó vương và 7 quan đại thần kiêm tổng đốc tỉnh.

Cuộc sống của cư dân thanh bình, sung túc.

Giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng (như Campuchia và Đại Việt) nhưng luôn kiên quyết chống quân xâm lược (Miến Điện) để bảo vệ độc lập.

=> Chọn A

Phần A Bài tập 2

Trả lời câu hỏi phần A, bài tập 2 trang 27 SBT Lịch sử

Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về các nội dung lịch sử.

A. Dưới thời phong kiến, người Lào đã xây dựng được một nền văn hoá riêng của mình.

B. Người Lào đã sáng tạo ra hệ thống chữ viết riêng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của người Chăm-pa.

C. Người Lào đã sáng tạo ra những điệu múa vui tươi, cởi mở.

D. Nhiều công trình kiến trúc Ấn Độ giáo được xây dựng, tiêu biểu là Thạt Luổng.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 3 trang 41 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Dưới thời phong kiến, người Lào đã xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình.

Người Lào đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng, được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của Campuchia và Mi-an-ma. Họ thích ca múa nhạc nên đã sáng tạo ra những điệu múa vui tươi, cởi mở như điệu múa hoa Chăm-pa.

=> Chọn: Đúng: A, C; Sai: B, D

Phần B Bài tập 1

Trả lời câu hỏi phần B, bài tập 1 trang 27 SBT Lịch sử

Hãy lập và hoàn thành bảng thông tin (theo mẫu dưới đây) về Vương quốc Lào thời kì Lan Xang.

Nội dung

Thông tin

Bộ máy nhà nước

 

Kinh tế, xã hội

 

Ngoại giao

 

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 40 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Nội dung

Thông tin

Bộ máy nhà nước

- Chia thành 7 mường (tỉnh)

- Đứng đầu nhà nước là vua, dưới vua có một phó vương và 7 quan đại thần kiêm tổng đốc tỉnh.

- Quân đội: quân thường trực của nhà vua và quân địa phương.

Kinh tế, xã hội

- Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và chăn nuôi gia súc khá phát triển.

- Khai thác các sản vật quý được chú trọng.

- Trao đổi, buôn bán vượt ra ngoài biên giới.

- Cuộc sống của cư dân thanh bình, sung túc.

Ngoại giao

Giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng (như Campuchia và Đại Việt) nhưng luôn kiên quyết chống quân xâm lược (Miến Điện) để bảo vệ độc lập.

Phần B Bài tập 2

Trả lời câu hỏi phần B, Bài tập 2 trang 27 SBT Lịch sử

Từ kết quả của bài tập 1, hãy cho biết nhận xét của em về sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 2 trang 40 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Vương quốc Lào thời Lan Xang là thời kì phát triển thịnh vượng: bộ máy nhà nước được xây dựng hoàn chỉnh; kinh tế, xã hội phát triển; ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ độc lập dân tộc trước ngoại xâm.

Phần B Bài tập 3

Trả lời câu hỏi phần B, Bài tập 3 trang 27 SBT Lịch sử

Hãy phát biểu suy nghĩ của em về các thành tựu văn hoá tiêu biểu của Vương quốc Lào thời kì Lan Xang.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục 3 trang 41 SGK Lịch sử & Địa lí 7.

Lời giải chi tiết:

Vương quốc Lào thời kì Lan Xang đã xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với nhiều thành tựu tiêu biểu nổi tiếng, đồng thời có tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hoá của các nước trong khu vực.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close