Bài 7 trang 117 SGK Sinh học 9

Vì sao gây đột biên nhán tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?

Đề bài

Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống

Lời giải chi tiết

Gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống để tăng nguồn biến dị di truyền là nguyên liệu đầu tiên cho quá trình chọn lọc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close