Bài 5 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 130 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh rằng:

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng:

\(\dfrac{{{a^2}}}{{a + b}} + \dfrac{{{b^2}}}{{b + c}} + \dfrac{{{c^2}}}{{c + a}} = \dfrac{{{b^2}}}{{a + b}} \)\(\,+ \dfrac{{{c^2}}}{{b + c}} + \dfrac{{{a^2}}}{{c + a}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta chứng minh hiệu hai vế bằng \(0\).

Sử dụng hằng đẳng thức số 3: \({A^2} - {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right)\)

Lời giải chi tiết

Xét hiệu hai vế: 

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{{{a^2}}}{{a + b}} + \dfrac{{{b^2}}}{{b + c}} + \dfrac{{{c^2}}}{{c + a}} = \dfrac{{{b^2}}}{{a + b}} \)\(\,+ \dfrac{{{c^2}}}{{b + c}} + \dfrac{{{a^2}}}{{c + a}}\) 

Nam.Name.Vn

Quảng cáo