Bài 43 trang 92 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không ?

Đề bài

Các tứ giác \(ABCD, EFGH, MNPQ\)
trên giấy kẻ ô vuông ở hình \(71\) có là hình bình hành hay không ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành:

+) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

+)  Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Cả ba tứ giác đều là hình bình hành.

- Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành vì có:

\(AB // CD\) và \(AB = CD =3\) (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

- Tứ giác \(EFGH\) là hình bình hành vì có:

\(EH // FG\) và \(EH = FG = 3\)  (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

- Tứ giác \(MNPQ\)

\(MN\) và \(PQ\) là cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là \(1\) và \(5\).

Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: \(MN = PQ = \sqrt {{5^2} + {1^2}}  = \sqrt {26} \)

\(MQ\) và \(NP\) là cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là \(1\) và \(3\)

Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: \(MQ = NP = \sqrt {{3^2} + {1^2}}  = \sqrt {10} \)

Do đó \(MNPQ\) là hình bình hành vì có \(MN = PQ\) và \(MQ = NP\) ( dấu hiệu nhận biết hình bình hành).

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 7. Hình bình hành
list
close