Bài 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

Đề bài

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đoạn mạch ARN bổ sung với đoạn mạch gốc, đoạn mạch gốc bổ sung với đoạn mạch bổ sung của ADN.

Lời giải chi tiết

Phân tử ARN: A-U-G-X-U-U-G-A-X

Do phân tử ARN được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung: A khuôn – U môi trường; T khuôn – A môi trường; X khuôn – G môi trường; G khuôn – X môi trường

Phân tử ADN có cấu trúc như sau

Mạch khuôn:   T-A-X-G-A-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-T-G-A-X

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close