Bài 4 trang 117 SGK Sinh học 9

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Đề bài

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Di truyền học tư vấn

Lời giải chi tiết

Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho ta lời khuyên về khả năng mắc bệnh di truyền ở đời con của các gia đình có người mắc bệnh di truyền, có nên kết hôn hoặc tiếp tục sinh con nữa hay không.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close