Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 9

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.

Đề bài

Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy định.  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quy ước gen

- Viết sơ đồ lai

- Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2

Lời giải chi tiết

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

              Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai: Ptc: AA (mắt đen) x aa (mắt đỏ)

G :                  A                      a

F1:                        Aa (mắt đen)

F1x  F1:   Aa (mắt đen)  x           Aa (mắt đen)

GF1:           1A :1a                         1A:1a

F2:                   1 AA : 2 Aaa : 1aa

                  3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close