Bài 38 trang 119 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 119 SGK Toán 8 tập 2. Trong các tấm bìa ở hình 56...

Đề bài

Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của hình chóp đều.

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lời giải chi tiết

Hình a, khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng  chỉ có ba mặt bên thay vì phải có \( 4\) mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d, khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến \(2\) mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.

Nam.Name.Vn

list
close