Bài 37 trang 118 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 118 SGK Toán 8 tập 2. Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

LG a.

Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức: 

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lời giải chi tiết:

Sai, vì hình thoi không phải là tứ giác đều (các góc không bằng nhau)

LG b.

Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:  

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lời giải chi tiết:

Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ giác đều (các cạnh không bằng nhau)

Nam.Name.Vn

list
close