Bài 36 trang 118 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 118 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình 55

Đề bài

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của hình chóp đều 

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Hình chóp n - giác đều có đáy là đa giác đều n cạnh, số mặt = n + 1, số cạnh = 2n. 

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

list
close