Bài 3 trang 177 SGK Sinh học 9

Nguồn năng lượng như thế nào dược gọi là nguồn năng lương sạch?

Đề bài

Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các dạng tài nguyên chủ yếu

Lời giải chi tiết

Nguồn năng lượng sạch là các nguồn năng lượng khi sử dụng không sinh ra các chất thải môi trường. Ví dụ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng trái đất.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close