Bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

So sánh \(a\) và \(b\) nếu:

LG a.

\(a - 5 ≥ b - 5\);

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(a - 5 ≥ b - 5\)

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta cộng \(5\) vào hai vế của bất đẳng thức \(a - 5 ≥ b - 5\) ta được:

\( a - 5 + 5 ≥ b - 5 + 5\)

Do đó: \( a ≥ b\). 

LG b.

\(15 + a ≤ 15 + b\)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

\(15 + a ≤ 15 + b\)

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta cộng \((-15)\) vào hai vế của bất đẳng thức \(15 + a ≤ 15 + b\) ta được:

\( 15 + a+( -15) ≤ 15 + b +(-15)\)

Do đó: \( a ≤ b\).

Nam.Name.Vn

list
close