Bài 3 trang 26 SGK Sinh học 9

Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tỉnh trạng.

Đề bài

Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tính trạng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chức năng của NST

Lời giải chi tiết

NST là cấu trúc mang gen và có khả năng tự nhân đôi được, nhờ đó các gen quy định các tính trạng được sao chép và di truyền lại qua các thế hệ cơ thể trong quá trình phân bào → Di truyền các tính trạng cho thế hệ sau.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

 

 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close