Bài 21. Khái quát về trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng trang 5, 6, 7 Vở thực hành khoa học tự nhiên 7

Trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng là gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 5 21.1

Trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng là gì?

Lời giải chi tiết:

Trao đổi chất là hoạt động sinh vật lấy chất từ môi trường, biến đổi chúng thành chất cần thiết và tạo năng lượng, đồng thời trả lại môi trường các chất thải.

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.


CH tr 5 21.2

Quan sát hình dưới đây, nêu vai trò của trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng đối với sinh trưởng và phát triển ở cây khoai tây và con gà.


Phương pháp giải:

Mọi cơ thể sống đều không ngừng trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng với môi trường, khi trao đổi chất dừng lại thì sinh vật sẽ chết → Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò đảm bảo cho sinh vật được tồn tại.


Lời giải chi tiết:

Đối với củ khoai tây, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể được sinh trưởng và phát triển.

Đối với con gà, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể được cảm ứng, vận động và sinh sản.


CH tr 6 21.3

Lấy thêm ví dụ về vai trò của trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.

Phương pháp giải:

Nắm được khái niệm của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng


Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Sau khi chúng ta ăn vào, cơ thể sẽ phân hủy các năng lượng chứa trong phân tử thức ăn, gọi là glucose và chuyển hóa thành glycogen, đây là nguồn dự trữ năng lượng của cơ thể.

Ngược lại khi chúng ta đói, cơ thể thiếu năng lượng, cơ thể phân giải glycogen thành đường giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Khi làm việc nặng hay vận động trong thời gian dài, cơ thể trao đổi chất với môi trường bằng cách tỏa nhiệt (cơ thể nóng lên), nhịp thở tăng, toát mồ hôi nhiều → cơ thể nhanh đói và khát.
CH tr 6 21.4

Chuyển hóa năng lượng là

A. sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

B. sự biến đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác.

C. sự biến đổi các chất thành năng lượng.

D. sự biến đổi từ dạng hóa năng thành dạng quang năng.


Phương pháp giải:

Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. 


CH tr 6 21.5

Vì sao trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau?


Phương pháp giải:

Nắm được khái niệm và hiểu được cơ chế của các quá trình


Lời giải chi tiết:

Nói trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau vì:

Trong tế bào và cơ thể sinh vật, năng lượng chủ yếu được dự trữ trong các liên kết hóa học của các chất.

Bởi vậy, để chuyển hóa năng lượng cần có sự trao đổi và biến đổi hóa học các chất đồng thời sự biến đổi hóa học các chất sẽ dẫn đến sự tích lũy hay giải phóng năng lượng.


CH tr 6 21.6

Xác định tính đúng, sai của các nhận định trong bảng sau bằng cách ghi từ Đúng hoặc Sai vào ô bên cạnh.

Phương pháp giải:

Hiểu và nêu được các quá trình trao đổi chất và năng lượng


Lời giải chi tiết:

CH tr 6 21.7

Quan sát quá trình lớn lên của cây đậu ở hình sau, em hãy cho biết nhờ đâu mà cây đậu lớn lên được.

Lời giải chi tiết:

Cây đậu lớn lên được là nhờ có quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng cung cấp nguyên liệu (chất hữu cơ, năng lượng) để xây dựng tế bào và cơ thể.

CH tr 7 21.8

Quan sát hình sau và hoàn thành câu hỏi. Theo em, nhờ quá trình nào mà chó có thể lớn lên và sinh sản được.

Lời giải chi tiết:

Nhờ quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng mà con chó có vật chất và năng lượng giúp tế bào lớn lên và phân chia, từ đó, con chó có thể lớn lên và sinh sản được.CH tr 7 21.9

Chọn từ/cụm từ cho sẵn (tồn tại, sinh sản, sinh trưởng và phát triển, trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng) để điền vào chỗ (...) trong các câu sau cho phù hợp.

Trao đổi chất và ………… giúp cơ thể sinh vật …………, cảm ứng, vận động và …………  

Nếu cơ thể sống ngừng ………… và chuyển hóa năng lượng thì cơ thể sẽ bị chết. Nhờ có trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng đảm bảo cho sinh vật …………


Phương pháp giải:

Nắm được định nghĩa về chuyển hóa vật chất và năng lượng


Lời giải chi tiết:

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể sinh vật lớn lên, cảm ứng, vận động và sinh sản.  

Nếu cơ thể sống ngừng trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng thì cơ thể sẽ bị chết. Nhờ có trao đổi chất và và chuyển hóa năng lượng đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.


Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close