Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 9

Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất

Đề bài

Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Ý nghĩa cảu tương quan trội lặn

Lời giải chi tiết

Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close