Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 9

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Đề bài

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin được thể hiện trong sơ đồ sau 

Gen → ARN → Prôtêin.

Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN (tARN, rARN, mARN)

Trình tự các nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close