Bài 1 trang 185 SGK Sinh học 9

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường...

Đề bài

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Lời giải chi tiết

- Phòng, chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (chương II): Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

- Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương III): Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.


HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close