Bài 1 trang 183 SGK Sinh học 9

Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Đề bài

Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lấy ví dụ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự đa dạng của các hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất:

- Hệ sinh thái trên cạn gồm các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..); các hệ sinh thái thảo nguyên; các hệ sinh thái hoang mạc; các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng; hệ sinh thái núi đá vôi.

Ví dụ: hệ sinh thái các sinh vật trong rừng Cúc Phương, hệ sinh thái các sinh vật thuộc vườn quốc gia Tam Đảo 

- Hệ sinh thái nước mặn gồm:hệ sinh thái vùng biển khơi; các hệ sinh thái vùng ven bờ (rừng ngập mặn, rạn san hô, đầm phá ven biển...).

Ví dụ: hệ sinh thái các sinh vật biển Cửa Lò; hệ sinh thái sinh vật biển Phú Quốc 

- Hệ sinh thái nước ngọt gồm các hệ sinh thái sông, suối (hệ sinh thái nước chảy); các hệ sinh thái hồ, ao (hệ sinh thái nước đứng).

Ví dụ: Hệ sinh thái sinh vật sống ở sông Hồng; Hệ sinh thái sinh vật sống ở sông Đà

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close