Bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9

Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Đề bài

Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Lời giải chi tiết

- Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần.

- Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close